การสมัครรอบแรกเพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันโคเซ็น สจล.


การสมัครรอบแรกเพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันโคเซ็น สจล. หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562


     สถาบันโคเซ็นสจล.จะเปิดรับสมัคร ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และดำเนินการสอบรอบแรกโดยใช้ข้อสอบเดียวกับการสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ใน วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. และสอบคัดเลือกรอบสองที่สถาบันโคเซ็น สจล.ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9.00-14.30 น.

(รายละเอียด : คลิก)


รูปแบบการสมัครเลือกได้ 4 รูปแบบคือ

  1. เลือกเฉพาะสถาบันโคเซ็น สจล.
  2. เลือกสถาบันโคเซ็น สจล. และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  3. เลือกสถาบันโคเซ็น สจล. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  4. เลือกสถาบันโคเซ็น สจล.และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

สมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ที่ http://www.mwit.ac.th


วิธีการสมัครมี 2วิธี โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง (ตามที่ระบุในเวปไซต์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

วิธีที่ 1 การอัปโหลดหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัคร
วิธีที่ 2 การส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์


กรณีการสมัครวิธีที่2นั้น

  1. กรณีสมัครสอบเฉพาะสถาบันโคเซ็น สจล. รูปแบบที่ 1 ให้จัดส่งเอกสารไปยังสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สถาบันโคเซ็น สจล.) เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ๑๐๕๒๐
  2. กรณีที่สมัครสอบสถาบันโคเซ็น สจล. ในรูปแบบที่ 2 ให้จัดส่งเอกสารไปยัง ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เลขที่ ๓๖๔ หมู่ ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
  3. กรณีที่สมัครสอบสถาบันโคเซ็นในรูปแบบที่ 3 และ 4 ให้จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่สมัครเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *