• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน WRG 2021 Online Edition.


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสจล.

ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน WRG2021 Online Edition

ทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้


รายการ Garbage Collector

รางวัล PERFORMANCE AWARD

นางสาวกัลยรันต์ ต่อสุวรรณ


รายการ Spoon Feeding

รางวัล Bronze Award

นายธัญภูมิ เตชะสมสุขดี


รายการ Team Cheerleading

รางวัล Silver Award

นางสาวกรชนก วัดแย้ม

นางสาวชุติกาญจน์ พรสุขสว่าง

นางสาวชุติมา สุวรรณา

นางสาวมณฑิตา วุฒิ

นางสาวสุชญา ศุภสิทธิ์ธำรง


ข่าวล่าสุด