• 02-3298000
  • Chao Phya Surawongwaiwat (Worn Bunnag) Convention Hall 1 Chalong Krung, 1 Alley, Lat Krabang Bangkok, Thailand

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Corse)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Corse)

    การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาฯ ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Course) ประจำปีการศึกษา 2567 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Advanced Course) ประจำปีการศึกษา 2567 ตามบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศLATEST NEWS