• 02-3298000
  • Chao Phya Surawongwaiwat (Worn Bunnag) Convention Hall 1 Chalong Krung, 1 Alley, Lat Krabang Bangkok, Thailand

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. ประจำปีการศึกษา 2567


สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่ > รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ <

LATEST NEWS