• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

งานเปิดตัว KOSEN-KMITL

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าเปิดตัวการเรียนการสอนสถาบัน “KOSEN-KMITL” อย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างวิศวกรปฏิบัติการที่มีทักษะปฏิบัติการควบคู่กับองค์ความรู้ตรงตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งเป้าเป็นสถาบันหลักผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล ร่วมทำโปรเจคและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมพาร์ทเนอร์ขนาดใหญ่ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จาก สจล. และจะได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอบโจทย์ภาคการผลิตของไทยและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน ทั้งนี้สถาบันดังกล่าวเตรียมเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 เดือนพฤษภาคมนี้ โดยมีนักเรียนหัวกะทิกลุ่มแรกจำนวน 24 คน ในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 ปี 

ข่าวล่าสุด