• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

พิธีการไหว้ครู

    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถาบันโคเซ็นจัดพิธีไหว้ครู ที่ห้อง 605 อาคาร HM โดยมีรักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็น รศ.ดร.คมสัน มาลีสี เป็นประธานในพิธีรูปที่1: อาจาร์ยชาวไทยและต่างชาติของสถาบันโคเซน


รูปที่2: น้องๆนักเรียนโคเซนและอาจาร์ย


รูปที่3: บรรยาการในระหว่างพิธีการไหว้ครู

ข่าวล่าสุด