• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

KOSEN-KMITL TAKE #2/64 หลักสูตร และความเป็นอยู่ในรั้วสถาบัน (11 August 2021)

KOSEN-KMITL TAKE #2/64 หลักสูตร และความเป็นอยู่ในรั้วสถาบัน (11 August 2021)