• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Q&A โอกาสไปญี่ปุ่น กับ KOSEN-KMITL โดย ANDO Sensei

Q&A กับ Prof. Dr. ANDO Yasunori Captain of Japanese professors