• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การสอบคัดเลือกเพื่อไปสมัครศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น ประจําปีการศึกษา 2564


สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เปิดรับสมัครนักศึกษา
เพื่อคัดเลือกไปสมัครศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น
ประจําปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2564 
ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:55 น.
และ สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุด