• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันโคเซ็น สจล. เข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2019

    สถาบันโคเซ็น สจล. ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Games Thailand Championship 2019 เป็นครั้งแรกในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต


รูปที่1: หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน


รูปที่2: อาจาร์ยและนักเรียนโคเซน


รูปที่3: น้องที่ลงแข่งขันทดสอบสนาม


รูปที่4: นักเรียนโคเซนเข้าร่วมงาน WRG2019


ข่าวล่าสุด