• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

แฟชั่นโชว์ ชุดซามูไรโคเซ็น วันแรกของการเปิดบ้าน #พระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL OPEN HOUSE 2021 (ออนไลน์)

แฟชั่นโชว์ ชุดซามูไรโคเซ็น 

นำทีมโดยพี่เดี่ยว รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (อธิการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.)  

Prof. Dr.ANDO   Yasunori (Captain of Japanese  professors) และคณาจารย์ชาวญี่ปุ่น 

มาในชุดยูกะตะ โชว์เอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นที่สวยงามน่าประทับใจ 

ในวันแรกของการเปิดบ้าน #พระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL OPEN HOUSE 2021 (ออนไลน์)
ข่าวล่าสุด