• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

นักศึกษาสถาบัน KOSEN-KMITL คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 WRG2019

    นักศึกษาสถาบัน KOSEN-KMITL ชั้นปีที่1 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 Programable line tracing Xtreme จากงาน World Robot Games Commitee Thailand (WRG2019) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต 
รายชื่อนักศึกษาที่คว้ารางวัล และอาจาร์ยที่ปรึกษา

1. นายณรงค์ศักดิ์ บุญวุฒิ
2. นายรัญชน์ ก้องเกียรติพานิช
อาจารย์สุริยน ตันสุริยวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวล่าสุด