• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สำนักข่าวญี่ปุ่น JIJI มาเยี่ยมชมและสัมภาษณ์เกี่ยวกับ KOSEN-KMITL

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

สำนักข่าวญี่ปุ่น JIJI ได้มีโอกาสสัมผัสถึงระบบการศึกษา KOSEN ที่จัดตั้งในประเทศไทยแห่งแรกคือ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. (KOSEN-KMITL) โดยได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี  อธิการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และ Prof. Dr. ANDO Yasunori  Captain of Japanese Professors dispatched จาก NIT (National Institute of Technology) เกี่ยวกับภาพรวม แผนงาน เป้าหมาย ตลอดจนเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชา Lab Work ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสาขาแมคคาทรอนิกส์ และยังได้พูดคุยกับ นายสุคนธนา ธัญญะวัฒนา (พีท) ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาโคเซ็นที่ได้กล่าวถึงความรู้สึก แรงบันดาลใจ และความประทับใจ ด้วยภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย
 Link ข่าว https://www.jiji.com/sp/article?k=2021122300882&g=int

Link ข่าว https://news.yahoo.co.jp/articles/7a549eec9a2ce7e4497233238d733a9edf5b4096


ข่าวล่าสุด