• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564  รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.
เข้าพบ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้อวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึก
เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

ข่าวล่าสุด