• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

KOSEN-KMITL และ Sendai KOSEN แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการแข่งขันหุ่นยนต์

KOSEN-KMITL และ Sendai KOSEN, Hirose Campus ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการแข่งขันหุ่นยนต์  ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของทั้งสองสถาบันผ่านระบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา


กิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนให้นักศึกษาจากทั้งสองแห่งได้รู้จักกันและแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องราวรวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทั้งทางวิชาการและทักษะการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติ


ข่าวล่าสุด