• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

งานประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่2/2562

    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถาบันโคเซ็นได้จัดงานประชุมผู้ปกครองที่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษารูปที่1: นักศึกษาโคเซ็นเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง


รูปที่2: อาจาร์ยสุวิพล บรรยายเรื่องเกรณการให้คะแนน

รูปที่3: บรรยากาศในการประชุมผู้ปกครอง

ข่าวล่าสุด