• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ภาพบรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์ 65

ภาพบรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าวล่าสุด