• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

Link ไฟล์ประกาศ
Link ไฟล์ประกาศ

ข่าวล่าสุด