• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Open House 2019


รูปที่1: รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาและอาจาร์ยโคเซ็นรูปที่2: คณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมถ่ายรูปกับนักเรียนและอาจาร์ยโคเซน


    เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทางสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้เข้าร่วมงานกิจกรรม open house 2019 ที่ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

    โดยภายในบูธได้มีการนำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรต่างๆ ไปจนกระทั่งแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

ข่าวล่าสุด