• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การตรวจคัดกรอง COVID-19 วันมอบตัว 5 เมษายน 65

การมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
* ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองตรวจ ATK หรือวิธีอื่นที่มีความถูกต้องที่สูงกว่า ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยแสดงภาพถ่ายผลตรวจ ATK หรือ แสดงหลักฐานรับรองผลการตรวจ แก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าหอประชุม *
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
มือถือ : 096-805-9827
ข่าวล่าสุด