• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:> ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายโอลิมบิก สอวน. ค่ายที่ 2/2564
1. นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ห้อง 2
(ค่ายคอมพิวเตอร์)
https://www.facebook.com/191226044249219/posts/5099652903406484/?sfnsn=mo

2. นายวชิรวิทย์ กระแสร์ตานนท์
นักศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์ ห้อง 2
(ค่ายเคมี)
https://www.bodin.ac.th/home/2022/04/24917

:> ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15
1. นางสาวกันตา ปาทาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ ห้อง 2
2. นายตุลภัทร ส่งศรีโรจน์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ห้อง 2
https://www.narit.or.th/index.php/student/nyc/name 


ข่าวล่าสุด