• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศเรียกผู้ได้รับคัดเลือกอันดับสำรองยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 9


ข่าวล่าสุด