• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ฯพณฯ นายฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาเยือนสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
ฯพณฯ นายฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาเยือนสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.
โดยในวันนี้มีคณะผู้บริหารสถาบันโคเซ็น คณาจารย์และนักศึกษารอต้อนรับ
โอกาสนี้ ฯพณฯ นายฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.ด้วย
ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โดยส่งมอบวิทยาการความรู้เฉพาะทางจากสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น
นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ที่มีโอกาสตอนรับแขกของรัฐบาล อันเป็นการตอกย้ำการให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่เยาวชนของรัฐบาลทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี
ข่าวล่าสุด