• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา KOSEN-KMITL สไตล์ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา KOSEN-KMITL สไตล์ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่งสจล. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Dr. TANIGUCHI Isao, President of NIT Japan, นางวัฒนาโสภี สุขสอาด ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น, Mr.OBA Yuichi, Deputy chief of Mission, Embassy of Japan in Thailand ตัวแทนสถานทูตญี่ปุ่น, Mr. MORITA Takahiro Chief Representative of JICA, รศ. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) ตัวแทนกรรมการผู้จัดการหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JCC) และตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง KOSEN-KMITL มาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ด้วย
โดยพิธีการนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
KOSEN-KMITL
Enrollment Ceremony
Monday, May 9, 2022
@Convention Hall, School of Engineering
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ข่าวล่าสุด