• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวแทนจากศูนย์ กทม.
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (Thailand Olympiad in Informatics: TOI18)
โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัด
ข่าวล่าสุด