• 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
  • อาคาร HM ชั้น 2 ห้อง 206 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Special lecture: Flight Simulation VS Computer & Mechatronics Engineering by AATC

Special lecture: Flight Simulation VS Computer & Mechatronics Engineering by AATC
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทางสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเวศน์ วงศ์สกุลเภสัช (Engineering Manager) มาเป็นวิทยากรพิเศษ ได้มาแชร์ประสบการณ์การทำงาน Flight Simulation ตลอดจนแนะแนวโอกาสทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และแมคคาทรอนิกส์
นับได้ว่าเป็นอีกโอกาสที่น่าสนใจและสำคัญที่ต่อยอดมาจากกิจกรรม Industrial Forum ที่ผ่านมา


ข่าวล่าสุด