• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Special lecture: Flight Simulation VS Computer & Mechatronics Engineering by AATC

Special lecture: Flight Simulation VS Computer & Mechatronics Engineering by AATC
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทางสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเวศน์ วงศ์สกุลเภสัช (Engineering Manager) มาเป็นวิทยากรพิเศษ ได้มาแชร์ประสบการณ์การทำงาน Flight Simulation ตลอดจนแนะแนวโอกาสทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และแมคคาทรอนิกส์
นับได้ว่าเป็นอีกโอกาสที่น่าสนใจและสำคัญที่ต่อยอดมาจากกิจกรรม Industrial Forum ที่ผ่านมา


ข่าวล่าสุด