• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Internal English Presentation Contest

    KOSEN-KMITL จัด Internal English Presentation Contest เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา KOSEN-KMITL จำนวน 2 คนไปร่วมงาน “ALL KOSEN English Presentation Contest 2019” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563          

          

          

          

ข่าวล่าสุด