• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวล่าสุด