• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา KOSEN-KMITL ชั้นปีที่ 4 สาขาแมคคาทรอนิกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา KOSEN-KMITL ชั้นปีที่ 4 สาขาแมคคาทรอนิกส์

ทีม KIBOU KIJAI ประกอบด้วย
นายกนก เสรีพุกกะณะ
นายณรงค์ศักดิ์ บุญวุฒิ
นายธนันดร ปัญญาโส

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท จากผู้แข่งขัน 591 คน 197 ทีม
จากการแข่งขันโครงการ The 3rd Kibo Robot Programming Challenge (Online)
ซึ่งโครงการนี้จัดโดย องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ร่วมมือกันภายใต้โปรแกรม JAPAN US Open Platform Partnership (JP-US OP3)
ข่าวล่าสุด