• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ภาพบรรยากาศบูธ KOSEN-KMITL กับกิจกรรม '' Why does it have to be KOSEN-KMITL ? ''

ภาพบรรยากาศบูธ KOSEN-KMITL กับกิจกรรม '' Why does it have to be KOSEN-KMITL ? ''
ในงาน KMITL Lifelong Learning Center ร่วมกับหน่วยงานในเครือ สจล. จัดกิจกรรม รับใบ Certificate พร้อมรับรองทักษะ
ซึ่งกิจกรรมจัดวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 10.00 น. - 16.30 น. ที่ผ่านมา
ที่บริเวณชั้น 1 อาคารโซน A สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าวล่าสุด