• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ KOSEN-KMITL ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแนะนำระบบการศึกษา
โคเซ็นในประเทศไทยให้แขกผู้มีเกียรติรับทราบถึงการก่อตั้งสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นสถาบันโคเซ็นนอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรก
นอกจากนี้ ตัวแทนนักศึกษา ได้นำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ ด้วย
_____________________________
Khun Ying Kalaya Sophonpanich, the Deputy Minister of Education, visited KOSEN-KMITL on 27th August 2022. Our acting president of KOSEN-KMITL, Associate Professor Dr. Somyot Kaitwanidvilai, introduced our program which is the first abroad KOSEN. Khun Ying Kalaya Sophonpanich also visited and joined our Mechatronic class with our students.
ข่าวล่าสุด