• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การรายงานตัว เพื่อสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ของนักศึกษา KOSEN-KMITL

บรรยากาศการรายงานตัว เพื่อสมัครเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ของนักศึกษา KOSEN-KMITL ชั้นปีที่ 1
ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ศูนย์ฝึกวิภาวดี
ข่าวล่าสุด