• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (19 คน) และอาจารย์ บุคลากร (11 คน) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 - 29 ตุลาคม 2565

นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (19 คน) และอาจารย์ บุคลากร (11 คน) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 - 29 ตุลาคม 2565
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
________________________________
Our the fourth year students (19 students), teachers and officers of KOSEN -KMITL joins the internship program at KOSEN in Japan from 1st October 2022.
ข่าวล่าสุด