• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

พิธีเปิดการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ Akashi KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

พิธีเปิดการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ Akashi KOSEN ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Isao Taniguchi, President of NIT, รศ. ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล รักษาการผู้อำนวยการ KOSEN-KMITL (via Online) และ Mr. Doi Nobukazu, President of Akashi KOSEN (Onsite) เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งภาพบรรยากาศวันแรกสำหรับกิจกรรมแนะนำสถานที่และปฐมนิเทศจากทาง Akashi KOSEN
________________________________________
The opening ceremony of the internship of 4th year students at Akashi KOSEN, Japan. Mr. Isao Taniguchi, President of NIT, Assoc. Prof. Dr. Somyot Kiatvanichvilai, Acting Director of KOSEN-KMITL (via Online) and Mr. Doi Nobukazu, President of Akashi KOSEN. (Onsite) attended the opening ceremony and gave an orientation speech. Including photos from the first day of the location introduction and orientation activities from Akashi KOSEN.

ข่าวล่าสุด