• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

พิธีเปิดการฝึกอบรมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ไทยโคเซ็น ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 เดือน โดย Yatsushiro KOSEN ณ ประเทศญี่ปุ่น

พิธีเปิดการฝึกอบรมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ไทยโคเซ็น ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 เดือน โดย Yatsushiro KOSEN ณ ประเทศญี่ปุ่น
________________________________________________
The 1st day, the opening ceremony and introduction of participants for 1 month on the training program for the faculty and staff of Thai KOSEN by Yatsushiro KOSEN, Japan.


ข่าวล่าสุด