• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

The group photo of Thai KOSEN for the 1st training at Kumamoto KOSEN, Kumamoto, Japan

ภาพบรรยากาศของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไทยโคเซ็นที่มาอบรมที่โคเซ็นวิทยาเขตคุมาโมโตะในวันแรก
The group photo of Thai KOSEN for the 1st training at Kumamoto KOSEN, Kumamoto, Japan
ข่าวล่าสุด