• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

KOSEN -KMITL joins the Sakura Exchange in Science program at Sendai KOSEN, Japan from 15-22 October 2022.

ตัวแทนนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565 (10 คน) และอาจารย์ บุคลากร (1 คน) เดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange in Science 2022 ณ Sendai KOSEN, Japan ในวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2565
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
________________________________
Our the second and third year students (10 students), teachers and officers of KOSEN -KMITL joins the Sakura Exchange in Science program at Sendai KOSEN, Japan from 15-22 October 2022.
Have a nice journey.
ข่าวล่าสุด