• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Special prize ในการแข่งขัน NAPROCK programming contest

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัล Special prize
ในการแข่งขัน NAPROCK programming contest
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. เข้าร่วมแข่งขันสามทีม
และได้รับรางวัลทั้งสามทีม
ทีมที่เข้าร่วมมีดังนี้
Automatic Awningjoined (Original section)
1. นางสาวชญาดา โรจน์อมรรัตน์
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์ อภิจิรานุวัฒน์
3. นางสาวอรชพร คงเพชร
Kosen元気ですか (Competition section)
1. นายกฤติน จี๋คำวัน
2. นายทรัพย์ตะวัน โสมบ้านกวย
3. นายรวิพล เกียรติเดชาวิทย์
Escape this class (Themed section)
1. นายนนทพัทธ์ พ่วงรอด
2. นายนฤเบศ ชูชาติ
3. นายปฐวี​ ศรีพรหมมา
Adviser: Prof. Dr. DOI Shigeo
Records of the contest (including both KOSEN procon and NAPROCK procon, written in Japanese)https://www.procon.gr.jp/.../3019b231c505b23846a1ee52a6bd...

ข่าวล่าสุด