• 02-329-8566(สายตรง) , 02-329800 ต่อ 7214 หรือ 7215
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์( วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

The 60th Anniversary of KOSEN System in Tokyo, Japan

The 60th Anniversary of KOSEN System in Tokyo, Japan
ตัวแทนนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย
นายกนก เสรีพุกกะณะ
นายณรงค์ศักดิ์ บุญวุฒิ
นายธนันดร ปัญญาโส
นายรัญชน์ ก้องเกียรติพานิช
ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานการแข่งขัน Kibo Robot ในงาน 60th Anniversary of KOSEN System ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะผู้บริหารจาก อ.ว สพฐ. และ สจล. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ Prof.Dr.Isao Taniguchi, President, National Institute of Technology ในงานดังกล่าวด้วย
ข่าวล่าสุด