• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 704 (ราชพฤกษ์) สำนักอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผ่านระบบ Video Conference


ข่าวล่าสุด