• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3-5 ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3-5 ณ National Institute
of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวล่าสุด