• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

KOSEN International Standard (KIS) Workshop

KOSEN International Standard (KIS) Workshop
รวบรวมภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ KOSEN International Standard (KIS) Assessment ซึ่งจัดโดย National Institute of Technology, Japan (NIT) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลและขั้นตอนสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ KOSEN-KMITL เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร KOSEN-KMITL
--------------------------------------
KOSEN-KMITL teachers and staff participated in the KIS workshop from December 1, 2022 (Thursday) to December 2, 2022 (Friday) at the meeting room 1, 1st floor, Kosen-KMITL building 9:00 a.m. to 4:00 p.m.


ข่าวล่าสุด