• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ท่านเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น


     ท่านเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Ambassador Shiro Sadoshima) ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับประเทศไทยและ ประเทศญี่ปุ่นในอนาคต แก่นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KOSEN-KMITL) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562


          ข่าวล่าสุด