• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Visitors from Japanese cross-industry future leaders study group.

Visitors from Japanese cross-industry future leaders study group.
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ทางคณะ Japanese cross-industry future leaders study group นำโดย KOJIMA Seiji อดีตทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมสถาบันโคเซ็น แห่ง สจล. โดยมี รศ.ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. รศ.ดร.สมยศ เกียรตนิชวิไล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ และ Prof.Dr.Takashima Takaaki Program manager of Thai KOSEN ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมการเรียนการสอน และฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. รวมถึงตอบข้อซักถามแก่คณะ

ข่าวล่าสุด