• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Thailand International Science Fair 2023: TISF

เมื่อวันที่ 13-17 ก.พ. ที่ผ่านมา อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้เข้าร่วมงานการนำเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (Thailand International Science Fair 2023: TISF)
ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โดยงานดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน
นับได้ว่าเป็นเวทีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมนี้

ข่าวล่าสุด