• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

Special lecture on February 23, 2023

Special lecture on February 23, 2023
นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ "Who is playing the key role in a control system?" จาก Dr. Noriyuki Hori,Ph.D., P.Eng. Principal of Oyama KOSEN.
ทางสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าฟังบรรยายพิเศษครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในวิชาชีพของสาขาที่เรียนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

ข่าวล่าสุด