• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ประจำปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบัญชีอันดับสำรอง : https://drive.google.com/drive/folders/17GVOUIDosVP4Z_jdwaZruhJd3wGEY2I-?usp=sharing

ข่าวล่าสุด