• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

เข้าร่วมงาน Kinokuni Robot Festival 2019


            

นักศึกษา KOSEN-KMITL ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Kinokuni Robot Festival 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9-16 ธันวาคม 2562


           

นักศึกษาและอาจาร์ยจาก KOSEN-KMITL เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตเครื่องจักร ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562ข่าวล่าสุด