• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

KOSEN-KMITL จับมือ บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) ลงนามร่วม MOU ในกิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม

KOSEN-KMITL จับมือ บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) ลงนามร่วม MOU ในกิจกรรมโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคารเรียน KOSEN-KMITL สถาบันโคเซ็นแห่งสจล. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. รศ.ดร.สุวิพล สิทธิชีวภาค รองผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. และดร.ธนพล ลัคนาวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้ลงนามร่วมกับนายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น นายชัยสิทธิ์ กำธรกิตติกุล ผู้จัดการฝ่าย Factory Automation Center บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น และนายปฤณวัชร ปานสิงห์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
MOU นี้จะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่าง KOSEN-KMITL และ Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านระบบออโตเมชั่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันการศึกษา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวล่าสุด