• 02-3298000
  • อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) (ด้านข้างหอสมุดกลาง) ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520,

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

🧡💙
#KOSENKMITL #KMITL #THAIKOSEN #KOSEN #mhesi 


ข่าวล่าสุด